Проектът EuroClass се разширява

Три национални ведомства са се присъединили към класификационния проект EuroClass. Кипър и Франция се включиха в проекта на 1 януари, последвани след няколко дни от Австрия, като общият брой на участващите ведомства вече възлиза на 23. Базата данни EuroClass предлага списъци с описания на стоки и услуги, които са били приети от участващото ведомство, а […]

EuroClassТри национални ведомства са се присъединили към класификационния проект EuroClass. Кипър и Франция се включиха в проекта на 1 януари, последвани след няколко дни от Австрия, като общият брой на участващите ведомства вече възлиза на 23.

Базата данни EuroClass предлага списъци с описания на стоки и услуги, които са били приети от участващото ведомство, а когато няма съответно вписване, се предлага списък от подобни термини в търсените класове. Ако термин, отбелязан като приет от OHIM се избере от списъка с резултати и се включи в заявката за регистрация на търговска марка на Общността (Европейска търговска марка), се гарантира, че той автоматично ще бъде приет от OHIM.

За повече информация относно проекта EuroClass можете да намерите на уеб страницата на OHIM.

Източник: OHIM