Заглавия на класовете – Работен пакет 2

В средата на декември 2011г. OHIM организира среща, свързана с Проекта за Заглавия на класовете – Работен пакет 2 в своята централа в Аликанте. Това е вторият проект, част от Конвергентната програма като целта му е да се излезе с обща практика на европейско ниво по отношение на заглавията на класовете за стоки и услуги. […]

Заглавия на класоветеВ средата на декември 2011г. OHIM организира среща, свързана с Проекта за Заглавия на класовете – Работен пакет 2 в своята централа в Аликанте.

Това е вторият проект, част от Конвергентната програма като целта му е да се излезе с обща практика на европейско ниво по отношение на заглавията на класовете за стоки и услуги. Разменени бяха мнения относно случая “IP translator”, а след това бе обърнато и внимание на изработването на работен план на комуникационната стратегия на Ведомството.

Чехия, Великобритания, Португалия и Дания също взеха участие в събитието по повод Проекта за Заглавия на класовете.

Източник: OHIM