Патентно ведомство отчита 3500 подадени заявки за търговски марки през 2022-ра

Патентно ведомство - заявка за търговска маркаСпоред отчета на Патентно ведомство през 2022-ра са подадени 3500 броя заявки за регистрация на търговска марка по национален ред.

Патентно ведомство на Република България е органът, който поддържа регистъра на търговските марки, регистрирани по национален ред и действащи на територията на страната ни.

В България освен марките, регистрирани по национален ред, имат действие и всички Европейски марки, както и марките, регистрирани по международен ред, където България е посочена като страна, за която заявителят търси закрила.

Обръщаме внимание, че съгласно ЗМГО (Закона за марките и географските означения):

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Марка е търговска марка, колективна марка и сертификатна марка.
Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката.
Правото на регистрация принадлежи на първия заявител.
Правото върху марка е изключително право.
Ако в дейността си сте разработили и наложили или сега разработвате знак, в който ще инвестирате средства – задължитено е да пристъпите към неговата регистрация, ако желаете да имате права върху него.
Екипът ни е на разположение за консултация и съдействие в процеса на подготовка на отличителният Ви знак, неговата закрила и последваща защита от нарушители.
Още информация може да откриете тук и тук