Промени в практиката на OHIM – професионално представителство

Този раздел на Насоките предлага подробен преглед на различните видове предстaвители, от адвокати и професионални представители по индустриална собственост, регистрирани в базата данни с представители, поддържана от Ведомството за европейски марки и дизайни, до служители и асоциации от представители, обяснявайки как се назначават и различните промени, които могат да се случат през времето на отношения […]

OHIMТози раздел на Насоките предлага подробен преглед на различните видове предстaвители, от адвокати и професионални представители по индустриална собственост, регистрирани в базата данни с представители, поддържана от Ведомството за европейски марки и дизайни, до служители и асоциации от представители, обяснявайки как се назначават и различните промени, които могат да се случат през времето на отношения с OHIM.

В този раздел подробно се изяснява как Ведомството си взаимодейства с представителите, споменава се упълномощаването и че то вече няма нужда да бъде заявявано във Ведомството. Включена е секция относно неявното и изричното назначаване на представители. Завършва се с обяснение на последствията от смъртта или недееспособността на представляваната страна или на съответния представител.

Промени

Най-важната и полезна за потребителите актуализация е приложението с таблици, изясняващо различната терминология, използвана в различните държави и от каква квалификация се нуждаят представителите, за да могат да бъдат включени в базата данни на Ведомството за марки и дизайни на Общността (OHIM). Приложението е било реорганизирано, за да му се придаде по-логична структура.

Освен това, параграфа относно ‘Неявно назначаване или промяна на представител’ е бил преместен към ‘3.4 Назначаване на представител’ и е бил преформулиран, така че да бъде ясно, че този параграф не е ‘изключение’, а по-скоро специфичен пример.

Източник: OHIM