Регистрация на Европейска търговска марка ускорена процедура

Търговската марка е лицето на Вашия бизнес. Регистриране на европейска търговска марка се регистрират за територията на целия ЕС. Притежателят на европейска марка получава единна и унифицирана закрила във всички държави – членки. Регистрацията се извършва пред Ведомството на ЕС за интелектуална собственост – EUIPO (European Union Intellectual Property Office), ситуирано в Аликанте, Испания. Вижте също и европейски патент.

В скорошно изследване на Ведомството на ЕС за интелектуална собственост – EUIPO (European Union Intellectual Property Office) се отчита, че при заявка за ускорена регистрация на марка (Европейска марка), ведомството извършва експертизата на заявката до 3 седмици.

След тези три седмици следва публикация на марката. След датата на публикация следва период от 3 месеца, в който всяко трето лице може да подаде опозиция. Ако по време на периода на публикация не се получат опозции  – марката се регистрира.

Европейската марка има срок на действие 10 години.

Оптимизацията на процедурата по експертиза на заявката за европейска марка в рамките на 3 седмици означава, че целият процес (при липса на опозии) продължава до 4 месеца. Четири месеца от датата на заявяване на Вашата марка – до получаване на закрила за целия Европейски съюз е изключително конкурентен срок, който е недостижим за повечето ведомства.

Това е и една от причините екипът ни да съветва – винаги при възможност (в зависимост от проучването на марката Ви и неговият анализ) – защитавайте рандовете си на европейска ниво – като европейски търговски марки. Процедурата е бърза, прозрачна и предвид обвата на закрила – с много добри ценови параметри.  Вижте и какви са цени на патент.