Регистрирахте ли марката си на кирилица?

По случай 24-ти май и разговорът за уважението и използването на кирилицата и правилното използване на българския език си зададохме въпроса – дали се регистрират марки на кирилица в България.

За съжаление проучването показва, че значителна част от българският бизнес не защитава марките си и на кирилица. Това е нужно и не е „дублиране“ или „излишен разход“ – защо:

На първо място – има законови изисквания към етикетите, които в някои случаи изискват всички означения да са изписани и на кирилица (български език). В този случай – вие реално използвате означение, което е „вашата марка на кирилица“ – но това означение НЕ Е идентично с „Вашата марка“ – кирилицата и латиницата макар и в някои случаи да постигат фонетична идентичност (при транслитерация) – ВИНАГИ (99,99 % от случаите) – са визуално различни. Вижте регистрация на търговска марка в ес.

В този случай Вие използвате означение, което е различно от Вашата марка и се явява незащитено.

Не само, че се явява незащитено – то потенциално може да влезе в конфликт с други марки – тоест марката Ви изписана на кирилица, ако е защитена а латиница – може да влезе в конфликт с друга марка – на трето лице.

Отделно – транслитерацията не е „точна наука“ – ако искате да имате коректно изговаряне и налагане по правилен начин н марката си – следа да защитите именно тази „правилна“ транслитерация на кирилица, за да няма съмнение – какво и как се произнася марката на родния ни пазар.

Повече за регистрацията на марка може да намерите в нашият сайт.

За възможностите за финансиране на нови заявки – ако имате интерес да се регистрират марки на кирилица – прочетете тук.

Разгледайте и страницата ни за европейски патенти.