Регистрация на търговска марка в Армения

Екипът ни съдейства на фондацията, съхраняваща културното наследство на Фрида Кало, с регистрация на марка в Армения.

марка в Армения

Търговска марка Frida Khalo – съхранява автентичността на образа и културното наследство на художничката.

Фондацията, ангажирана с авторските права над произведенията на Фрида Кало и тяхното управление ангажира екипът на IP Consulting за регистрация и закрила на търговската марка в Армения.


IPConsulting® е консултантска агенция за защита на интелектуална собственост, подготвена да регистрира и защити Вашата търговска марка.

IP Consulting® е компанията, която може да регистрира знака, избран от Вас за регистрация на търговска марка патентно ведомство.

Да Ви посъветва как да печелите от Вашата търговска марка и да увеличите печалбите си.

Във времето на глобална икономика интелектуалната собственост е част от успешната стратегия за доминиране на пазара в условията на жестока, а често и нелоялна конкуренция.

IPConsulting® е създадена в началото на 2002 година, за да отговори на нуждите от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост на българския бизнес,  както в България, така и в чужбина с услугата европейски патент.


Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Не може да се регистрира като марка и знак, който не е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и / или не може да бъде представен графично.