Решенията на OHIM под микроскоп

Като част от постоянния ангажимент на OHIM да осигурява възможно най-добро качество на услугите, предоставяни от Ведомството и в съответствие с Ключова инициатива 25 от Стратегическия план, бе инициирано ново проучване, което да проследи нивото на качеството в решенията по опозиции. В началлото на май, за период от два месеца, получателите на  всяко и всички […]

OHIMКато част от постоянния ангажимент на OHIM да осигурява възможно най-добро качество на услугите, предоставяни от Ведомството и в съответствие с Ключова инициатива 25 от Стратегическия план, бе инициирано ново проучване, което да проследи нивото на качеството в решенията по опозиции.

В началлото на май, за период от два месеца, получателите на  всяко и всички решения по подадени опозиции, постановени от ведомството за европейски марки и дизайни, ще получат покана за участие в онлайн проучване, в което ще бъдат зададени серия от въпроси във връзка с качеството на изпратеното решение.

Поканата ще придружава всяко решение, а на всеки потребител ще бъде изпращано и последващо имейл съобщение, предоставящо данни за достъп и линк, през който потребителите могат да влязат в сайта на проучването и дапопълнят уеб базирания въпросник на всеки един от петте официални езика на Ведомството.

Изпълнението на проекта на OHIM се извършва от QUOTA Research, компания с повече от 20 години опит в сферата на пазарните проучвания.

Както събраната, така и индивидуалната информация от проучването щебъдат използвани за да се обособят области, нуждаещи се от усъвършенстване и, въз основа на някои индивидуални отговори, ще бъде възможно да се сравнят възприемането на потребителите за качество със собствените критерии за качество на OHIM.

Очаква се резултатите от проучването да бъдат публикувани през третата четвъртина на 2012г.

Източник: OHIM

Вижте още: