Спор за търговска марка в Румъния: ALLE и ALLERSOL – липсва сходство

Румънското Патентно ведомство, постанови решение по спор между две търговски марки в полза на българска компания, представлявана от екипа на IP Consulting. Според решението  не е налице сходство между марка ALLERSOL (на българската компания) и марка ALLE (на румънския производител).

спор за търговска марка

“НАТУРФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕООД , представлявано от екипа на IP Consulting печели опозиция при спор за търговска марка, подадена пред Патентното ведомство в Румъния с решение от 19.08.2020 относно търговска марка ALLERSOL.

Търговска марка „ALLERSOL“ е заявена на 31.12.2019 г. за стоките и услугите от Класове 3 и 5. Опонентът – SC FITERMAN PHARMA SRL подава опозиция срещу търговската марка за всички стоки и услуги, основаващи се на по-ранната марка „ Alle” MN nr. 090514, регистрирана за класове 3, 5, 10, 30.

При възникване на спор за търговска марка, оценката за сходство или идентичност между знаците винаги се прави въз основа на тяхното визуално, фонетично и семантично сходство. Освен това се оценява и сходството между продуктите и услугите, предлагани от двете марки. В настоящия случай имаме сходство на стоките и услугите от Класове 3 и 5. Въпреки това визуалното впечатление, което марката оставя у потребителите, е различно от това на по-ранната марка, поради различното им графично представяне. Освен това произношението и значението не са нито идентични, нито подобни.

Отчитайки всички факти, Патентното ведомство счита, че няма вероятност от объркване между търговските марки, въпреки че продуктите, които предоставят, са сходни.

  Разбира се, те заключиха, че от визуална, фонетична и семантична гледна точка, марките са различни, поради знаците, произношението и цялостното впечатление, оставено у потребителя. И така, дори ако защитените продукти са сходни, конфликтните знаци са достатъчно различни, така че да няма вероятност от объркване.”

Екипът на IP Consulting, адвокати по интелектуална собственост, работи активно в помощ на българския бизнес в Румъния, като предлагаме пълната гама от услуги в сферата на индустриалната собственост на тази територия: регистрация на марка, проучване на марка, регистрация на патент, регистрация на полезен модел, дизайн, представителство в спорове.