IPConsulting® - интелектуална собственост

IPConsulting® Ltd. е консултантска агенция, квалифицирана да защитите вашите търговски марки, патенти и авторски права, както и интелектуална собственост.

Услуги

IP Consulting е специализирана консултантска агенция

Ние предлагаме на клиентите си всички услуги в сферата на интелектуалната собственост (Патент, Полезен модел, Търговска марка, Марка на Европейския съюз (EUTM), Географски означения, Промишлен дизайн, Дизайн на Общността, Нови сортове растения и породи животни, Авторско право, Домейн имена), а именно Представителство при регистрация, Процесуално представителство,  Управление на интелектуална собственост, Проучвания, Наблюдение на марки, Защита от нелоялна конкуренция, Защита на потребителите, Граничен контрол, Оценка на нематериални активи, Outsourcing, Управление на проекти, Преводи.

 

Представителството по регистрация на марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни се осъществява от регистрирани пред Българското Патентно Ведомство, Европейското Патентно Ведомство, Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) представители по индустриална собственост.

Адвокатите на IP Consulting са специализирали в областта на интелектуалната собственост и авторското право и защитават успешно интересите на нашит клиенти за защита на техните авторски права, патенти, търговски марки и дизайни пред компетентните органи – съдилища, прокуратура, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, органите на МВР, Агенция митници. Във връзка с процедури свързани с европейски марки и дизайни изградихме успешна практика при защита интересите на нашите клиенти пред Европейския съд.

 

Екипът на IP Consulting е надежден партньор при правоприлагането на права, административно-наказателно производство (пред Министерството на културата и Патентно Ведомство) и осъществяването на граничен контрол върху търговски марки, патенти, промишлени дизайни, авторско право и други обекти на индустриална собственост.

IP Consulting е утвърдена консултантска агенция развиваща международни услуги в областта на интелектуалната собственост в Европа; с водеща практика при регистрацията на европейски марки и европейски дизайни, както и във валидацията на европейски патенти в Югоизточния регион на Европа – България, Румъния, Гърция, Кипър,  Турция, Македония, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Албания.

Регистрирайте Вашите марки с нас!

Основател на IP Consulting е инж. Иван Н. Иванов – Европейски патентен представител, Европейски представител по марки и дизайни, Български представител по индустриална собственост – патенти и марки, независим оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn