Интелектуалната собственост – важните активи

Единственото нещо, което откроява всеки бизнес от неговата конкуренция е навременно защитената интелектуална собственост.

IP Consulting интелектуална собственост

Интелектуалната собственост  – Ние, от IP Consulting, изграждаме цялостна и индивидуална визия и стратегия относно защитата на правата на интелектуална собственост на всеки клиент.

Разбираме Вашия бизнес и предоставяме конкретна и основана на бизнес казус стратегия на интелектуална собственост, която да работи точно за Вас и да защитава това, което отличава Вашия бизнес от конкурентите на пазара.
Подобно на много други бизнес активи интелектуалните активи носят високи приходи, когато се управляват комплексно, внимателно и с последователност. Нашите специалисти умело и проактивно управляват за Вас портфолиото от права. Въз основа на познанията ни за Вашия бизнес, получавате закрила за патенти; търговски марки; авторски права, както и  права и защита на търговска тайна и ноу-хау.
Предоставяме нашите услуги, както на утвърдени фирми, така и на стартиращи предприятия за необходимата защита и съдействие за правоприлагане в сферата на авторското право и индустриалната собственост.
В процеса на изграждане и развитие на Вашия бизнес ще Ви съдействаме с правни анализи и консултации относно нуждата от лицензиране, придобиване и продажба на интелектуална собственост, разпореждане с технологични права.
В ситуации на нелоялна конкуренция или възникване на съдебни спорове, както и при необходимост от действия по принудително изпълнение, може изцяло да разчитате на нас да преминем заедно през съответния казус или процес.
Интелектуалната собственост – представителство
Ние осигуряваме представителство пред съд, Патентно ведомство на Република България, Световната организация по интелектуална собственост; Европейското патентно ведомство; Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO); Комисия за защита на конкуренцията относно спорове; административни производства, обжалвания във връзка с патенти, търговски марки и авторски права.
Работим заедно за създаването и поддържането на активна стратегия за управление на IP . Тя включва извършване на анализи и оценка, проучвания и мониторинг на Вашето портфолио. Целим да осигурим непрекъсната защита и увеличаване на стойността на вашите активи.